NU KRAFTSAMLAR VI FÖR ATT FÅ TILL PARKERINGEN!

lastbil

Alla som vill vara med och bidra med ideella och finansiella krafter är varmt välkomna på parkeringsmöte den 13 februari kl 18:30 på Askerödgården. Vi bjuder på kaffe och dopp!

Status är att vi har fått bidrag från Lilla Edets kommun (60 000 kr) och vi söker även medel från Jordbruksverket. Ansökan ska upp till beslut i slutet av februari. Dock kommer inte de kontanta medlen vara tillräckliga för att finansiera arbetstiden. Så vi kommer att behöva lastbilar, grävmaskiner och en massa handkraft för att göra detta möjligt. Bjud med dig folk du vet kan och vill hjälpa till att utveckla landsbygden!

Maila gärna till Anna om du vill vara med på mötet så vi vet hur mycket fika vi ska fixa: annalarkstahlberg@gmail.com