Gården rustas upp

Tack vare stora ideella insatser i studiecirkelform, finansiering från Jordbruksverket, Lilla Edets kommun, Lions i Lilla Edet och Hjärtums Hembygdsförening har gården rustats upp under 2017.

Genom projektet ”Verkställande av vård och underhållsplan Askeröd 1:2” har vissa av de åtgärder som pekas ut i vård- och underhållsplanen som Västarvet tagit fram för Askerödgården utförts. Dessa aktiviteter har bedrivit som studiecirklar inom Studieförbundet Vuxenskolan. En av de högst prioriterade insatserna var att renovera taket på boningshuset som läckte in.

Under det senaste decenniet har den gamla ladan från 1700-talet börjat ge vika. Den har flyttat sig och förskjutits ner mot slänten bakom den. Genom att fästa stålvajrar i de nedersta balkarna och sakta dra tillbaka ladan flyttas den tillbaka till sin ursprungliga plats. På så sätt är den säkrad inför vintern. Till våren kommer nya plintarna vi köpt i projektet placeras ut under ladan.
Projektet har också möjliggjort en översyn av strömtillförseln på gården. Farliga elkablar och gamla kontakter har bytts ut.

 

Genom projektet har gården också tillgängliggjorts genom att anlägga en stor parkeringsplats. Syftet med insatsen är att så många som möjligt ska få insikt i hur det var att leva och bedriva jordbruk i Sverige under mitten av 1900-talet genom de arrangemang som kan skapas på gården tack vare de utökade parkeringsmöjligheterna. Genom att grusbelägga parkeringsplatsen förhindras att bilarna kör fast i leran på våren och hösten.

En ny scen har uppförts på samma plats som den gamla scenen. Projektet har möjliggjort att scenen blivit större och har fått tak. Scenen har också ett förvaringsutrymme för kulisser och scendekor.

IMG_5357IMG_5494IMG_5496

Parallellt med projektet har vi påbörjat arbetet med att inreda ett café i ladan. Vi har renoverat gårdsbrunnen, fixat i ordning matkällaren, satt in fönster i ladan för fint ljusinsläpp och hängt upp takkronor omgjorda av gamla vagnshjul. Örtagården har tagits om hand och vi har genomfört en rad arrangemang såsom spelmansstämma, midsommarfirande, loppis och kräftskiva. Vi har hyrt ut gården för bröllop och fester.

Vill du också vara med och skapa en levande landsbygd? Ta kontakt med oss i styrelsen. Alla är varmt välkomna att vara med.

Ett stort tack för allt ideellt arbete ni utfört framförs till:
Jerry Lövberg, Jeanette Lövberg med barn o barnbarn, Stefan Karlsson, Leif Edvardsson, Voukko Edvardsson, Ante Augustsson, Lars-Erik Kristiansson, Ingalill Kristiansson, Lennart Karlsson, Ingela Dahlén, Stefan Olsson, David Bäck, Benno Johansson, Annica Johansson, Marcus Iveström, Malin Iveström, Emma, Tuva och Hugo, Madelene Andersson, Christer Lärk, Anna Lärk Ståhlberg, Robin, Marcus o Malte, Willy Abrahamsson och alla de som varit med under vår- och höststädardagarna samt under arrangemangen …

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg  lilla-edet-kommunlogolions hem1_med_hr