Askeröds befolkning genom tiderna

Genom Gunvor Sjöbergs släktforskning har uppgifter om att gården var bebodd från början av 1700-talet hittats. Fader Anders Toresson Bruse från Intagan (döpt 17171215) och Moder Cecilia Jonsdotter från Stora Näset (döpt 17160513) flyttade till gården med fyra barn. Väl bosatta på gården utökades syskonskara med fem ytterligare barn; Oluf (född 17451108), Elin (född 17461220), Anders (född 17500915), Anna (född 17520122) och Börta (född 17540311).

Från första husförhöret i Hjärtum 1792 så framgår att Måns Engelbrektsson född 17 nov 1747 och Kari Olsdotter född 1763 var ägare till gården. Måns var son till Engelbrekt Månsson. Måns och Kari fick 2 barn, dottern Anna född 1790 och sonen Olof född 1792. Måns blir änkeman 1797 då hustrun Kari Olsdotter avlider av hosta och bröstont, dottern Anna dör 3 år senare av samma åkomma.

24 aug 1806 gifter Måns som nu hunnit bli 59 år om sig med den 39 åriga pigan på gården Kari Jonsdotter som är född 3 mars 1767, men de får inga barn tillsammans, och sonen Olof från tidigare äktenskapet dör 1810 blott 18 år gammal så bröstarvingar till gården saknas.

En dräng på gården Magnus Andersson från Naglum född 23 juni 1782 gifter sig med pigan på gården Ingeborg Jonsdotter som är född 26 jan 1777. Ingeborg och Kari är syskon och deras föräldrar är Jon Månsson och Ingeborg Andersdotter från Maden.Vigseln sker den 20 febr 1814, men efter 2 år, 22 okt 1816 avlider Ingeborg i barnsbörd.

1 nov 1818 gifter Magnus om sig med en yngre piga på gården Ingeborg Andersdotter född 9 jan 1790. Ingeborgs föräldrar är Anders Öjersson och Anna Engelbrektsdotter som är född ca 1760. Kan Ingeborgs mor och Måns far vara syskon?

Magnus Andersson och Ingeborg Andersdotter arrenderar gården 1831 och från 1832 står de som ägare, de har fram till dess fått följande barn: Andreas 18 juni 1819. Anna Christina 9 aug 1822. Johanna 4 juni 1826. Oliana 28 nov 1831.

Har inte belagt att Måns Engelbrektsson och Anna Engelbrektsson är syskon, men om så är fallet så är Ingeborg Andersdotter en systerdotter till Måns och gården är kvar i familjen, detta måste kollas.

De tidigare ägarna  Måns Engelbrektsson och Kari Jonsdotter bor kvar på gården men den 29 nov 1836 avlider Måns 89 år gammal i en smittsam sjukdom som benämns ”svinfot”eller ”svinsot” vad det nu kan vara. Kari Andersdotter lever vidare fram till 21 nov 1845 då hon avlider av bröstsjukdom.

Styvt ett år senare 12 feb 1847 avlider även Magnus hustru, Ingeborg Andersdotter i bröstsjukdom. Magnus Andersson avlider den 1 feb 1857.

Mellan 1850 och 1855 tar äldste sonen Andreas Magnusson över gården. Den 28 okt 1858 gifter han sig med den 10 år yngre Gustafa Persdotter från Stora Näset? född 1829. Gustafa verkar ha haft en son Johan August som dör 2 feb 1858 ?

9 maj 1862 avlider deras gemensamma son Johan Alfred 11 mån gammal. 9 mars 1863 föds Svante Oskar som sedermera kommer att testamentera gården till Inlands Torpe Kommun. 14 maj 1867 föds Johan Amandus som endast blir 3 år och 6 mån. Hulda Emelia föds 31 aug 1869.

Svante Oskar är ännu inte fyllda 12 år och Hulda Emilia är 5 år när fadern 9 feb 1875 avlider av vattusot. I bouppteckningen som förrättades 5 mars 1875 kan man läsa vad som fanns på gården då varje sak nedtecknades, allt ifrån djur och jordbruksredskap till husgeråd, säng och gångkläder. Det fanns 2 hästar, 9 kor alla namngivna, 1 tjur, 5 tackor, 1 bagge, 2 lamm, 1 sugga och ett höns. Fastigheten Askeröd ¼ mantal var taxerad till 8.000 kr. Summa tillgångar blev 12941,56 kr och skulder 317,90 kr. Boets värderades därmed till 12623kr och 66öre.

Eftersom barnen var omyndiga så tillsattes en god man att bevaka deras intressen, nämligen Johannes Pehrsson från Stora Näset, vilket släktskap har han med Gustafa?

Modern Gustafa  Persdotter som nu är 48 år gifter om sig 21 juni 1876 med hemansägare Anders Pettersson i Gundlebo Väne Ryr som blivit enkling 12 jan 1868. Lite märkligt är att Anders Petersson har inte flyttat till Askeröd för Gustafa står skriven på Askeröd till sin död, och Anders Pettersson står skriven i Gundlebo Väne Ryr. Som ägare till Askeröd står barnen med 1/8 mantal var. Hade Gustafa och Anders ett modernt ”särbo förhållande”eller vad var orsaken till giftet?

1886 står Svante Oskar ensam för fastigheten ¼ mantal och modern Gustafva och systern Hulda Emilia bor kvar, men modern betecknas ”undantag”  22 maj 1908 avlider hon av gallsten och astma. Hulda Emilia som blivit lam avlider av spanska sjukan och någon slags ryggåkomma den 20maj 1919.

Det har alltsedan 1700 talet och fram på 1900 talet funnits gott om tjänstefolk, pigor och drängar skrivna på Askeröd, lite svårt att se om alla har arbetat och bott på gården eller i backstugor runt om? Från 1928 fram till 1935 hade Svante Oskar endast en hushållerska Olivia Charlotta Fredriksdotter som dock avlider 1935 i en ålder av 60 år.

Svante Oskar Andersson lever som ungkarl och avlider 22 maj 1956 utan arvingar, och detta är väl anledningen till varför han testamenterar gården till Inlands Torpe Kommun.

Nedtecknat av Sven-Olof Hedberg