Askeröd 1:1 – Vård- och underhållsplan

Denna vård- och underhållsplan för hembygdsgården Askeröd 1:1 i Hjärtums socken i Lilla Edets kommun har utförts av Västarvet på uppdrag av ägaren, Hjärtums hembygdsförening. Vård- och underhållsplanen skall vara ett ändamålsenligt instrument för förvaltning, skötsel och underhåll, som är baserat på långsiktighet och helhetssyn, med målsättningen att bevara Askerögården till eftervärlden. Det praktiska inventeringsarbetet utfördes 23/2 2016.

Maria Fast och Anna Lärk Ståhlberg har varit ägarens kontaktpersoner och beställare. Vi vill rikta ett tack för trevligt samarbete och önska lycka till i det långsiktiga förvaltningsuppdraget. Lödöse april 2016 Anni Bergström Nils-Olof Sellin Västarvet, Kulturmiljö.

Länk till vårdplanen –>>

Besiktning av skiftesverksladan på Askeröd Gård